ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
วิศกรออกแบบแม่พิมพ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-เพศชาย 
-อายุ 21-30 ปี วุฒิ ฯ ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล,อุตสาหการ
-ใช้โปรแกรม Auto cad หรือ 2d ได้
ลักษณะงาน :
ประจำ
รายละเอียดของงาน :
- ควบคุมดูแลส่วน Production ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการภายในแผนกให้มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ - วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนโยบายของบริษัท ฯ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
1 อัตรา
เงินเดือน :
รายเดือน+OT
สวัสดิการ :
*
วันที่ลงประกาศ :
15 กันยายน 2559
วันที่ปรับปรุงล่าสุด :
9 กันยายน 2560
สถานะของประกาศ :
ปิดรับสมัครแล้ว